הרגל 7: להיות עקבי, ההרגל של האלופים

הכלי המרכזי שיאפשר לנו שלהיות עקביים לאורך זמן הוא המטרה. באמצעותו ניתן ליצור מטבע לשון מותגי שיישארבתודעתו של קהל הצרכנים שלנו ולעודד אותו לפעולה. משווקים יכולים ברצונות של הקהל שלהם להגיב בהתאם לצרכים ולערכים באופן שיספר נכון את המותג שלנו ומשקף נכונה את מטרות האסטרטגיה.