PPC – מדוע דפי נחיתה הם המפתח לשיווק חכם?

המומחים שלנו גיבשו מדריך המקיף ביותר לשימוש בדפי נחיתה, לשם אופטימיזציה מרבית של קמפיין PPC מן הטפחות ומעלה.

ממסקנות המחקר המוצג בכתבה נובע כי המומחים לשיווק ויחסי המרה לא תמיד מנהלים קמפיינים של PPC המשתמשים בדפי נחיתה המתאימים לשיווק מסוג זה. בהתאם לכך, גובשה ההנחה כי המקום בו מיושמים ניהול PPC ויחסי המרה באמצעות דפי נחיתה מתאימים, עשויים להיות גן העדן המובטח להגדלת יחסי ההמרה.