תוסף חדש לדפדפן כרום

גוגל הכריזה על הכנסה לשימוש של תוסף חדש לדפדפן כרום בשם: Save to Google Drive

האמור לקשור את פעילות המשתמש באתר הישר אל חשבונו של אחסון הענן של גוגל. התוסף מיועד להחליף אפליקציות שונות ומורכבות יותר שנועדו בעבר לבצע את אותה פעולה, אך כעת היא מהירה יותר.