מדידה ניתוח ויישום – מקרה מבחן Google

מדידה וניתוח – תמיד יש לבחון (ABT) במבחן עכשווי בחנה גוגל 41 גוונים של כחול בכדי לראות איזה מהם עדיף. בגוגל ידעו שכלל הזהב הוא שאין להניח דבר מבלי ראשית לבחון אותו. מה שעובד עבורנו עלול לא לעבוד בעבורך. בחינה מסוג זה היא דבר שכל מעצב אתרים חייב לעשות בעצמו. לעיתים אף מתגלה שמה שעבד […]