למידה מ Web Analytics משפרת את המכירות ביותר מ-20%

בחברת Paperchase מצאו כי יישום מסקנות שנלמדו באמצעות ניתוח מידע רשתי (Web Analytics) סייעו בקידום המכירות ברשת ב 23%

חברת ניתוח המידע הרשתי Applied Web Analytics) AWA), המתמחה בשיפור אחוזי ההמרה, בחנה את אופן יישום השיווק הרב ערוצי בתחום מכירת כרטיסי הברכה והמתנות של חברת Paperchase. AWA יישמו ניתוח מידע שמטרתו לשפר את אחוזי ההמרה וכתוצאה מכך את המכירות באתר. AWA ניתחה את המידע שהתקבל באמצעות יישום Google Analytics על חברת paperchase וערכה מבחני שמישות על מנת לזהות את האופן בו הלקוחות חווים את השימוש באתר.